• Ο διαδικτυακός σύνδεσμος δεν βρέθηκε
Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με τανκ, τη στιγμή που υπάρχει η τηλεόραση.Ουμπέρτο Έκο