Ο απαισιόδοξος βλέπει τη δυσκολία σε κάθε ευκαιρία. Ο αισιόδοξος την ευκαιρία σε κάθε δυσκολία.Winston Churchil

Στίχοι & Τραγούδια