Μην επιλέγεις να έχεις άδικο απλά και μόνο για να είσαι διαφορετικός.Lord Samuel