Είμαι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αλλά στο χειρότερο είμαι ο καλύτερος.Rene Coluche

Στιχουργοί & Τραγουδιστές