• Ο διαδικτυακός σύνδεσμος δεν βρέθηκε
Ο Αδάμ ήταν άνθρωπος: δεν θέλησε το μήλο για το μήλο, το θέλησε επειδή ήταν απαγορευμένο.Μαρκ Τουαίην