• Ο διαδικτυακός σύνδεσμος δεν βρέθηκε
Πολιτική είναι η τέχνη του να μοιράζεις μια πίτα με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύει ο καθένας ότι έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι.Ludwic Erhard