Η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.George Braque

Στιχουργοί & Τραγουδιστές