Οι άνθρωποι μοιάζουν στις υποσχέσεις τους... Μόνο στις πράξεις τους διαφέρουν.Μολιέρος

Στιχουργοί & Τραγουδιστές