Σημασία δεν έχει που βρίσκεται το κορμί...αλλά πού ταξιδεύει η ψυχή!Σωκράτης

Στιχουργοί & Τραγουδιστές