Εμπειρία είναι αυτό που αποκτάς... όταν δεν αποκτάς αυτό που θεςΑρκάς

Στιχουργοί & Τραγουδιστές