Πίστη είναι να μη θέλεις να ξέρεις τι είναι αλήθειαΝίτσε