Αυτός που μπορεί, κάνει. Αυτός που δεν μπορεί, διδάσκειGeorge Bernard Shaw