Ειδικός είναι αυτός που έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση.Lord Samuel